default

KOMPETENCER

Rasmussen Rådgivende Ingeniør ApS, Randers yder rådgivning og projektering inden for vvs-installationer, ventilation, energi og indeklima. Vi har en solid erfaring inden for erhvervs, offentlig som privat byggeri. Herunder kan nævnes projektering af installationer og beregning af energi og indeklima samt byggestyring på skoler, plejehjem, børnehaver, etagebyggeri, almennyttige boliger, erhvervsejendomme gennem de sidste 13 år. 

Rasmussen Rådgivende Ingeniør har god erfaring med energi- og indeklimaoptimering samt energiberegninger opnået gennem rådgivning af arkitekter og private bygherrer. Herunder også beregning og simulering af indeklima og forskellige termiske systemer samt dimensionering af 0-energi og laveenergi byggerier.

Primærkompetencerne hos Rasmussen Rådgivende Ingeniør omfatter en solid erfaring inden for projektering af både større og mindre installationer inden for ventilation, vand og varme opnået gennem diverse arbejdsopgave på både private boliger samt store og mindre erhvervsbyggerier. Desuden følges det enkelte projekt fra første skitse til afleveret byggeri da projekt- og byggestyring indgår i kernekompetencerne. 

Ved projektering og beregning benyttes de forskellige kompatible dimensioneringsprogrammer og regneark samt optegning i AutoCAD.

For at holde os opdateret på hvad der sker inden for vores kompetenceområder og har vi bl.a. deltaget i efteruddannelse inden for: