default

INDEKLIMA

Indeklimaet i bygninger har stor indflydelse på personers oplevelse og trivsel. Et godt indeklima fremmer produktionen på en arbejdsplads og forebygger sygedomme som astma og allergi samt generel mistrivsel. Derfor er det vigtigt at der ved nybyggeri og renovering tages hensyn til hvordan der kan skabes et godt indeklima.

 

Et godt indeklima består af flere parametre., herunder termisk komfort, luftkvalitet, akustisk komfort foruden den visuelle komfort. Den termiske komfort handler om, at der i bygningen er en tilfredsstillende temperatur hele året rundt, og at temperaturen holder sig stabil i løbet af døgnet. Opretholdelse af en god luftkvalitet går ud på at fjerne den forurenede luft tæt ved forureningskilden for derefter at tilfører friskluft så der ikke opstår ubalance i trykforholdende. Forureningskilder kan både forekomme som personer eller opstå i forbindelse med produktion.

 

Forudsætningerne for et godt indeklima skal allrede overvejes i designfasen, hvor de enkelte materialer, personbelastninger og udformningen af bygningen overvejes. På dette tidspunkt i projekteringen bør dimensioneringen af indeklimaet supplerer med en dynamisk simulering, så eventuelle problemer med svingende temperaturer kan fanges inden det færdige byggeri står opført. 

 

Rasmussen Rådgivende Ingeniør ApS tilbyder rådgivning inden for følgende områder: