default

Referenceliste for René L. Rasmussen

Nedenstående referenceliste indeholder en kort beskrivelse af de større projekter og opgaver som undertegnet har deltaget i som selvstændig med Rasmussen Rådgivende Ingeniør ApS samt hos Vogensen Rådgivende Ingeniører A/S og Ingeniørfirmaet Svend Poulsen A/S.
 
Ud over denne liste har jeg gennem de sidste 13 år deltaget i en lang række byggerier inden for projektering af vand, varme, sanitet, gasinstallation, ventilation, kloak mv. Desuden er der på de fleste af nedenstående udført energirammeberegninger og energirådgivning i forbindelse med projekteringen.
 
Hos Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S har jeg desuden udført 1 og 5 års eftersyn for byggeskadefonden på installationsområdet. 
 
 
Projekt Bygherre Opgave Ansvarsområde Tid

Fotoregistrering af ejendomme Vorup

Randers Spildevand A/S Fotoregistrering af 54 ejendomme i forbindelse med grundvandssænkning i forbindelse med kloakarbejde Fotoregistrering aug. 2015
Etablering af ventilation Tradium, Hobro Tradium Etablering af ventilation i 5 undervisningslokaler på Tradium, Hobro Projektering af ventilation, vvs til udbud i hovedentreprise. Byggeledelse i byggeperioden jun. 2015
Udstykningen Frikøbing Frikøbing Ny udstykning af 24 parceller i åbent land med pilerensningsanlæg, opsamlingsbassin og udledning til åløb Projektering af kloakprojekt til udbud i hovedentreprise apr. - maj 2015
Svalin 2- Nybyggeri af 24 rækkehuse og fælleshus Svalin 2 Udstykning og nybyggeri af 24 rækkehuse og fælleshus overholdende lavenergiklasse 2020. Projektering af kloakprojekt, forsynings-ledninger på vvs samt ventilation jan. 2015
Gl. Dampvæveri, Grenå - Nyt lejligheds-kompleks B10 og Ålsrode Tømrerfirma Erhverv, 36 ungdomsboliger og 6 familieboliger Udbud til totalentreprise samt dimensionering af vvs og ventilation dec. 2014
Vuggestuen Æblehaven, Ebeltoft Syddjurs Kommune Etablering af ny vuggestue i forbindelse med eksisterende institution. Projektering til udbud på vvs og ventilation okt. 2014
Total renovering af Rømerhus Bestseller Totalrenovering af ca. 4.000 m² til nye butiks- og kontorfaciliteter. Dimensionering af vvs-installationer for vvs-entreprenør apr. 2014
Nyt domicil DONG Wind Power, Esbjerg Havn DONG Wind Power Nyt hovedkontor på 3.500 m² og med lagerplads på 7.000 m². Budget omkring 30 mio. Simulering af indeklima via Bsim i kontorlokaler og kantine områder mar. 2014
Ung Norddjurs, Allingåbroskolen Norddjurs Kommune Totalrenovering af 900 m² af Allingåbroskolen til ungdomsklub. Udbudsprojekt på vvs-installationer og ventilation i fagentreprise mar. - apr. 2014
Til- og ombygning af Sønderhå – Hørsted Sparekasse Sønderhå – Hørsted Sparekasse Til- og ombygning af banklokaler og tilhørende personalerum Udvidelsen omfatter 190 m² med komplet ny varmeforsyning og udvidelse af ventilationsanlægget. Udbudsprojekt på vvs-installationer og ventilation i fagentreprise feb. - mar. 2014
Ny erhvervsejendom, Lyngby Hovedgade PFA, Sjælsø Nyt hovedkontor til Mærsk Drilling og Mærsk Supply Service på Lyngby Hovedgade med PFA som bygherre. Vilhelm Lauritzen Arkitekter har tegnet et moderne kontorhus på 12.000 m² med 11.000 m² parkeringskælder.  Fagbeskrivelser på vvs-installationer og CTS samt kvalitetssikrer installations udbudsprojektet i EU licitation dec. 2013 - jan. 2014
Nyt Biomasseanlæg i Aabybro Aabybro Kraftvarme Nyt kraftvarmeanlæg med flisfyrede kedler i Aabybro. Projektet udføres i EU-udbud.  Funktionsudbud på vvs-installationer, ventilation og kloakinstallation. Projektet udføres i EU-udbud.  dec. 2013
Ny oplagsplads, Randers havn Yara, Randers Havn Ny oplagsplads på et areal på i alt 13.500 m² til ny teltbygning til oplag af kunstgødning.  Regnvands-installation, terrænafvanding og –disponering. sep. 2013
Nybygning af boliger og erhverv, Gl. Brandstations-grund, Herning FællesBo & KPC Nybyggeri af 36 ungdomsboliger, 27 ejerlejligheder og erhvervslokaler med et samlet areal på 6.500 m². I ungdomsboliger udføres præfabrikerede baderumskabiner. Udbud i EU licitation.  vvs-installation

EU-udbudsprojekt, vvs-installation, ventilation og præfabrikerede baderums-kabiner

aug.-okt. 2013
Udarbejdelse af dispositions-forslag Akutcenter Viborg Region Midtjylland Udarbejdelse af dispositionsforslag på installationer på 22.000 m² hospitalsbyggeri med et samlet budegt på 530 mio. Dispositions-forslag på vvs-installation og ventilation herunder redegørelse for grundvandskøl med varmepumper, og medicinske gasser. jun. 2013
Forbedring af indeklima på Rismølleskolen Randers Kommune Etablering af mekanisk ventilation i ca. 4.100 m² skole hovedsageligt bestående af undervisnings- og faglokaler samt administrationslokaler. I alt 6 stk. ventilationsanlæg med vav-styring. Budget på 4,3 mio. med udbud i hovedentreprise efter prækvalifikation.

Fuldt udbudsprojekt, ventilation, vvs.

feb.-maj 2013

Forbedring af indeklima på Assentoftskolen Randers Kommune Etablering af mekanisk ventilation i 1.900 m² skole hovedsageligt bestående af undervisnings- og faglokaler samt administrationslokaler. I alt 4 stk. mekaniske ventilations-anlæg med vav-styring samt nyt spånsugning i sløjd og balanceret ventilation i kantinekøkken. Budget på 4,6 mio. med udbud i hovedentreprise efter prækvalifikation. Fuldt udbudsprojekt, ventilation, vvs. feb.-maj 2013
Fastlæggelse af budget for forbedring af indeklima på 3 skoler i Randers Randers Kommune Gennemgang af hele Rismølleskolen, Assentoftskolen og Tirsdalens skole med udgangspunkt i AT-påbud og rapport fra Cowi med henblik på fastlæggelse af et fuldt budget på etableringsomkostninger for forbedring af indeklimaet.  Registrering, udarbejdelse af rapport og budget. feb. 2013
Olof Palmes allé 27A - 33B, Århus Wicotec A/S 5 etageejendomme med henholdsvis 5 og 7 etager og i alt 93 lejligheder. Vvs-installationer nov.-dec. 2012
Målerseparering på 6 institutioner Randers Kommune Målerseparering på el, vand og varme på 6 plejehjem i Randers Kommune

Registrering af el, vand og varme samt udarbejdelse af rapport.

nov.-dec. 2012
Tjærbyvejens Børnehave Randers Bolig Udarbejdelse af nedbrydningsprojekt Registrering, nedbrydnings-projekt.  okt. 2012
Forslag til aftap fra tankanlæg Forsvarets Bygnings- og Etablissements-tjeneste Forskellige skitseforsalg for aftapningssystem til tanksvøb og kondensvand i forbindelse med 3 brændstofanlæg. Skitsering, udarbejdelse af rapport. okt. 2012
AUH Risskov, Bygning 23 til P-ambulatorium Region Midtjylland

Totalrenovering og ombygning af

1800 m² psykiatriskhospital Udbud i fagentreprise. 
Vvs-installation, ventilation, fagtilsyn. jun. 2012 - mar. 2013
Nyt køkken og bad, Sjællandsgade  Randers Bolig Skitseforslag på nyt køkken og bad til i alt 48 lejligheder  Skitseforslag, vvs-installationer og ventilation. jun. 2012
Den Gamle Biograf, Mariager Arkitekt Morten Thomassen Totalrenovering og udvidelse af 250 m² selskabslokale. Udbud i fagentreprise.  Vvs-installation, ventilation, storkøkken-indretning. mar.-aug. 2012
Østervangs-skolen, Hadsten Faverskov Kommune Tagrenovering og etablering af mekanisk ventilation med vav-styring i 1200 m² undervisnings-lokaler. Udbud i hovedentreprise. Ventilation, vvs-installation. feb. - jun. 2012
P-hus, Regionshospital Randers MT Højgaard, Risskov Nyt P-hus med i alt 450 P-pladser.  Vvs-installation, overordnet koordinering af el, vvs, ventilation, sprinkling mv. sep. 2012 - jan. 2013
Ny håndværkerbutik Bygma, Randers Etablering af ny håndværkerbutik på i alt 800 m². Udbud i fagentreprise. Ventilation jan. - aug. 2012
Ny multihal Statsskolen Randers Ny idrætshal på ca. 2.500 m², der overholder 2015 lavenergikravet Energirådgivning gennemgang af vvs og ventilation aug. 2011 - mar. 2012
Tilbygning Langkær Gymnasium Tømrerfirma Poul Nielsen A/S Opførsel af ny undervisningsbygning på ca. 1.200 m². Lavenergiklasse 2015, byggesum på 20 mio. Energirådgivning og overordnet rådgivning vedr. installationer og ventilation for totalrådgiver jun. 2011 - apr. 2012
Etablering af mekanisk ventilation, Korshøjskolen, Randers Randers Kommune Etablering af mekanisk ventilation med vav-styring i ca. 4.700 m² undervisningslokaler og personalerum. Bygninger i drift i byggeperioden. Udbud i hovedentreprise efter prækvalifikation. Udbudsprojekt, ventilation, indeklima, byggeledelse, tilsyn. aug. 2011 - jul. 2012
Mariagervej 117 - 124, udskiftning af vandinstallation Randers Boligforening af 1940 Udskiftning af komplet vandinstallation i forbindelse med forekomster af brunt vand i 10 rækkehuse.   Udbudsprojekt, vvsinstallationer. maj - nov. 2011
Ejby - og Søndervangs-hallerne Wicotec A/S Etablering af 2 nye idrætshaller.  Vvs-installationer maj - sep. 2011
Redegørelse over omfanget af nødvendig mekanisk ventilation på 3 skoler Randers Kommune Registrering af omfang, udarbejdelse af overordnet skitseforslag og rapport på Vorup skole, Korshøjskolen og Kristrup skole. 

Udarbejdelse af rapporter vedr. nødvendige ventilationstiltag

mar. - jun. 2011
Ny Onkologisk  VVS-Tech, Hobro Ny Onkologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.  Vvs-installationer okt. 2010 - jan. 2011
Den Idéelle daginstitution Randers Kommune (Tømrerfirma Poul Nielsen A/S) Nybygning af ca. 1.275m2 integreret daginstitution med dagpleje, vuggestue og børnehave. Bygning opføres som 0-energibyggeri.   Energirådgivning, fagtilsyn på installationer. jul. 2010 - jun. 2011
Renovering af 4 skoler i Silkeborg Silkeborg Kommune (Rådg. Ing. John Normann Aps) Renovering af alle toiletter på Virklundskolen, Sejs skole, Ans skole og Balle skole. Vvs-installationer, ventilation. apr. - jul. 2010
Etablering af filteranlæg på Randers Krematorium Randers Kommune Etablering af filteranlæg i forbindelse med eksisterende krematorieovn. Offentlig licitation med hollandsk hovedentreprenør. Byggesum 4.4 mio. Udbudsprojekt, byggeledelse, tilsyn, installationer. feb. 2010 - jun. 2012
Nørrevangs-skolen, ombygning af biologi mv. Randers Kommune Etablering af nye fysiklokaler og kantineområde med tilhørende køkken. Udbud i fagentreprise. Vvs-installation, ventilation, procesventilation i fysik, gasinstallation, fagtilsyn. nov. 2009 - nov. 2010
Christineberg Christineberg ApS Lavenergiklasse 2020 etageejendom med i alt 12 lejligheder med et samlet areal på 1.500 m². Vvs-installationer, ventilation, fagtilsyn, energirådgivning.  jan. 2010 - jan. 2013
Junior - ungdomsklub i Grenå Tegnestue 2000 Ombygning af svømmehal på 1.200 m² til ny ungdomsklub.  Vvs-installation, ventilation.  okt. 2009
Sognehus i Hornbæk Vilhelmsen, Maxen & Bech-Jensen A/S  Nyt sognehus indeholdende kontorlokaler, samlingslokaler og storkøkken med et samlet areal på 520 m². Udbud i indbudt licitation. Vvs-installation, ventilation, tilsyn, storkøkken.  apr. 2009 - jan. 2011
Tilbygning af mediatek Randers Kommune (Plateau Arkitekter) Tilbygning i to plan til Munkholmskolen, Stevnstrup indeholdende nyt mediatek og musiklokale på samlet 1.000 m². Udbud i offentlig licitation i fagentreprise Vvs-installationer, ventilation, cts, fagtilsyn. apr. 2009 - sep. 2011
Omega 10   Arkitektfiramet Mogens Hansen Kontor og produktionsejendom til Lyngsøe A/S på ca. 3.300 m².  Vvs-installationer, ventilation.  maj 2008 - okt. 2008
Sparekassefilial i Spentrup Sparekassen Kronjylland (Smærup og Wesmann) Ny bankfilial på 450 m².  Vvs-installation maj - jul. 2008
 Ny murerafdeling Tradium Randers  Tradium Randers  Ny selvstændig murerafdeling bestående af praktikafsnit og undervisningsafsnit med et samlet areal på 3.000 m² og et anlægssum på 19 mio.  Energirådgivning, vvs-installationer.  maj 2009 - jan. 2010
 Nordisk Plast - erhvervsbygning, Assentoft  Tømrerfirma Poul Nielsen A/S  Ny produktionshal med tilhørende administration på i alt 6.500 m². Haller opvarmet via gasstrålevarme og projekteret efter tekniske forskrifter.   Energirådgivning, vvs-installationer.  okt. 2007 - dec. 2008
 Renovering af etageejendommen Rosensgade 109 - 111 Odder  Arkitekt Niels Vestergaard  Totalrenovering etageejendom med 36 lejligheder udbudt i indbudt licitation.  Vvs-installation, ventilation, fagtilsyn.  feb. 2008 - mar. 2009
 Bygning 30A, Flyvestation Karup  Forsvarets Bygnings- og Etablissements-tjeneste  Etablering af ny idrætshal på 1.700 m² med strålevarme, solvæg koblet på ventilationsanlægget.  Byggeledelse, fagtilsyn på installationer.  okt. 2007 - jun. 2009
 Bygning 413 A, Flyvestation Karup  Forsvarets Bygnings- og Etablissements-tjeneste  Etablering af nyt kompositværksted i eksisterende bygning.   Byggeledelse, fagtilsyn på installationer, procesudsugningsanlæg. aug. 2008 - mar. 2009 
 Bygnign 413, Flyvestation Karup   Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste  Ny undervisningsbygning til flymekaniker på i alt 2.500 m².  Fagtilsyn på vvs, ventilation, el og cts.  okt. 2007 - aug. 2008
 Ny ejendom Burschesgade 3 - 5  Danish Property Development  Butiks og boligejendom på ca. 2.500 m².  Energirådgivning, vvs-installationer, ventilation, sprinkling.  okt. 2007 - maj 2008
 Fiberproduktion og lager, Karup Kartoffelmels fabrik  Karup Kartoffelmel-fabrik  Nyt fiberlager og produktion.   Vvs-installation, ventilation.  maj 2007 - apr. 2009
 InSign skilte - nyt domicil  Fjorden Arkitekter M.A.A  Ny produktion og administrationsbygning på i alt 1.200 m².  Vvs-installationer, ventilation, fagtilsyn.  mar. 2007 - maj 2008
 Kontorejendom JC Nørgaard  Byggefirmaet Fritz Kristensen A/S  Ny kontorejendom Tronholmen, Randers i 4 plan på i alt 5.000 m².    Vvs-installationer, ventilation, energirådgivning,  jan. - okt. 2007
 Renovering af Hadsundvejens skole  Randers Kommune (Arkitekt Bjarne Bang Madsen)  Renovering af Hadsundvejens skole med et samlet areal på 4.800 m² over 4 etaper: 1. Renovering af bad og omklædning. 2. Ombygning af ejendommen Flintebjerg til undervisning udbud i offentlig licitation. 3. Totalrenovering af hovedbygning, udbud i offentlig licitation. 4. Nyt kreativt værksted  Vvs-installationer, ventilation, cts, fagtilsyn.  okt. 2008 - nov. 2011
 Sparekassefilial i Vorup  Sparekassen Kronjylland (Smærup og Wesmann)  Ny bankfilial på 450 m².  Vvs-installationer  jun. - dec. 2006
 Bygning H22 + 523, Flyvestation Karup, Wing  Forsvarets Bygnings- og Etablissements-tjeneste  Etablering af ny helikopter-hangar, værksted og simulator på i alt 1.800 m².  Fagtilsyn på vvs, ventilation, el og cts.  aug. 2007 - feb. 2008
 Til- og ombygning af Langå Sparekasse  Langå Sparekasse (Pleatu Arkitekter)  Tilbygning af ca. 400 m² bank- og møde lokaler samt renovering af den øvrige bank. Lokaler i brug under byggeperioden. Udbud i fagentreprise.  Vvs-installationer, ventilation, køl, fagtilsyn.  nov. 2008 - jul. 2010
 Skovparken, 56 boliger Risskov  Danish Property Development  56 rækkehuse på i alt 6.900 m². Udbudt i offentlig licitation i fagentreprise.  Vvs-installationer, ventilation.  dec. 2006 - okt. 2012
 Landsbyen Sølund  Skanderborg Kommune (Arkitektfirmaet Mogens Hansen)  Ombygning af 10 punkthuse for mennesker med vidtgående fysisk og psykisk handikap på i alt ca. 12.200 m². Udbud i offentlig licitation i fagentreprise.  Vvs-installation, ventilation.   aug. 2005 – jun. 2007
Ombygning af Langå Plejehjem Langå Kommune (Arkitektfirmaet Mogens Hansen) Totalrenovering og ombygning af Langå plejehjem. Udbudt i offentlig licitation i fagentreprise.  Vvs-installationer, ventilation, fagtilsyn. nov. 2005 - aug. 2006
Sparekassefilial i Assentoft Sparekassen Kronjylland (Hans Ulrik Jensen A/S) Ny sparekassefilial på 450 m². Vvs-installationer, ventilation, køl, energirådgivning, indeklima-simulering. okt. - dec. 2005
Hundetrænings-center, Flyvestation Karup Forsvarets Bygnings- og Etablissements-tjeneste Ny bygning af 1.000 m² samt renovering af 500 m² eksisterende bygninger.  Byggeledelse, tilsyn. sep. 2005 - maj 2006
Tilbygning af områdecenteret Møllevang Randers Kommune (Arkitekt Bjarne Bang Madsen) Tilbygning af 1.200 m² plejeboliger. Udbudt i offentlig licitation.  Vvs-installationer, ventilation, fagtilsyn. sep. 2005 - aug. 2007
Tilbygning til områdecentret Kastanievej Randers Kommune (Arkitektfirmaet Mogens Hansen) Tilbygning af 1.100 m² plejeboliger. Udbudt i offentlig licitation. Vvs-installationer, ventilation, fagtilsyn. jul. 2005 - dec. 2006
Om- og tilbygning til Kristrup skole Randers Kommune (Smærup og Wesmann) Om- og tilbygning af ca. 2.600 m² skole. Ombygning foretaget mens bygning var i drift. Udbud i offentlig licitation. Vvs-installationer, ventilation, fagtilsyn. apr. 2005 - sep. 2006
Områdecenteret Lindevænget Randers Kommune (Arkitekt Bjarne Bang Madsen) Totalrenovering af 3.800 m² plejehjem i 6 etager.  Udbudt i offentlig licitation i fagentreprise. Ventilation, fagtilsyn, storkøkken. jul. 2005 -sep. 2007
Etablering af ny udsugnignsanlæg højhusene Hadsundvej AB Gudenå afd. 14 (Caspersen & Krogh) Efterisolering og etablering af udsugning på 2 ejendomme på 8 etager og en på 3 etager. Udbud i indbudt licitation.  Ventilation, fagtilsyn. mar. 2006 - sep. 2007
Hobro Plejehjem, Fayesgade Hobro Kommune

Nybyggeri og renovering af 53 værelser ca. 6.700 m² i 4 etager. 

Vvs-installationer. 2005
Erhvervspark, Frederikssund   Nybyggeri af 5 butikker (Jem & Fix, Jysk, T. Hansen, Skousen, Biva) ca. 4.700 m²  Vvs-installationer, ventilation. 2004
Tilbygning og varmeudnyttelse på Doense Dybfrost Doense Dybfrost Tilbygning af 2.300 m² erhverv samt indretning af nyt teknikrum til forsyning af 5.000 m² erhverv. Frostsikring mod permafrost.   Ventilation, vvs-installationer, trykluft, udnyttelse af varme fra kølekompressor, tilsyn. 2004
Arla Foods, Hobro, etape 6 Arla Food Ombygning af kontorlokaler og omklædningsrum (1.000 m²) samt etablering af ny hovedforsyninger.  Ventilation, vvs-installationer. 2004
Arla Foods, Hobro, etape 3-4 Arla Food Tilbygning af ca. 3.200 m² erhverv samt hævning af 3.400 m² tag. Etablering af mekanisk ventilation henholdsvis 50.000, 30.000 og 16.000 m³/h. Vvs-installationer, hedt vand, trykluft, ventilation, tilsyn. 2004
Svenstrupgård