default

VENTILATION

En god og effektiv ventilation er en væsentlig forudsætning for oplevelsen af et godt indeklima. Ventilering foregår ofte ved opbygning af et mekanisk ventilationsanlæg, der bidrager væsentligt til bygningens samlede energiforbrug. Derfor er det vigtigt at vi er på banen fra begyndelse af designfacen, så en helhedsløsning med udnyttelse af mulighederne for implementering bygningens passive tiltag er muligt. På dette tidspunkt er det muligt at ændre på bygningens udformning, placering og orientering, for på den måde at udnytte mulighederne passive tiltag som naturlig ventilation, solafskærmning der kan medvirke til at reducerer energiforbruget til mekaniske anlæg.

 

Mekanisk ventilation kræver ofte meget plads til både aggregat, kanaler, armaturer mv., hvorfor der i designfasen af ventilationsanlægget tages hensyn til de bygningsmæssige forhold, så de enkelte komponenter placeres og designes under hensynstagen til bygningens samlede udtryk. I ventilationsanlæggets udformning tages der ligeledes altid hensyn til den brandmæssige opbygning af bygningen, så den sidst nye version af DS 428 overholdes til fulde. Ved høje varmebelastninger overvejes passive tiltag før køleanlæg implementeres i ventileringssystemet, så driftsøkonomien reduceres mest muligt.

 

Projektering af ventilation udgør en af kernekompetencerne hos Rasmussen Rådgivende Ingeniør ApS, og med mere end 10 års erfaring på området, har vi et solidt fundament for at tilbyde den helt rigtige løsning for bygherren med indeklimaet, energiforbruget og økonomien for øje.

 

Rasmussen Rådgivende Ingeniør ApS tilbyder rådgivning inden for følgende områder: