default

VVS-INSTALLATIONER

Den rigtige dimensionering af vvs-installationerne kan have stor indflydelse på en bygnings funktionalitet og energiforbrug. Det er vigtigt at der fra starten af designfasen tages hensyn til hvordan de øvrige bygningsdele er opbygget, så vvs-anlægget kan udformes på den styringsmæssige, energimæssige og økonomiske mest rentable måde.

 

Vi udfører en individuel vurdering af hvordan installationerne føres optimalt, så installationen ved endt byggeri fremstår fuldstændig i fuld harmoni med bygningens samlede arkitektoniske udtryk. Vi bidrager aktivt til at nedbringe energiforbruget ved at lave bevidste valg af de enkelte produkter som indgår i installationen, samtidig med at vi indgår i implementeringen af udnyttelse af alternative energikilder. Vi har en solid erfaring med at implementere nye teknologier inden for energi og miljø på en driftssikker og praktisk gennemførlig måde.

 

Projektering af vvs udgør en af kerneaktiviteterne i Rasmussens projekteringsydelse og vi har mere end 10 års erfaring inden for dette område. Vi har en bred viden inden for alle byggeriets faser fra den første skitse til projektering og udbud og efterfølgende tilsyn i byggeperioden. Desuden kan vi medvirke til udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner for både nye og gamle vvsanlæg.

 

Rasmussen Rådgivende Ingeniør ApS tilbyder rådgivning inden for følgende områder: